Satış Konuşması ve Frekans Karşılaştırması

Ses ve frekans, fizik ve müzikte tartışılan iki kavramdır. Frekans, birim zaman başına tekrarlanan olayların sayısıdır; zift, bir ses dalgasının frekansı ile ilişkili sezgisel bir kavramdır. Bu kavramlar akustik, müzik, dalgalar ve titreşimler ve diğer çeşitli alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yazıda frekans ve perdenin ne olduğunu, tanımlarını, perde ve frekans arasındaki benzerlikleri, perde ve frekans uygulamalarını ve son olarak perde ve frekans arasındaki farkı tartışacağız.

Sıklık

Frekans, nesnelerin periyodik hareketlerinde tartışılan bir kavramdır. Frekans kavramını anlamak için periyodik hareketlerin doğru anlaşılması gerekir.

Periyodik bir hareket, belirli bir süre içinde kendini tekrar eden herhangi bir hareket olarak kabul edilebilir. Güneş etrafında dönen bir gezegen periyodik bir harekettir. Dünyanın etrafında dönen bir uydu, bir denge topu setinin hareketi bile periyodik bir harekettir. Karşılaştığımız periyodik hareketlerin çoğu dairesel, doğrusal veya yarı daireseldir. Periyodik bir hareketin frekansı vardır.

Sıklık, olayın ne kadar “sık” olduğu anlamına gelir. Basitlik için, sıklığı saniyede gerçekleşme olarak alırız. Periyodik hareketler muntazam olabilir veya muntazam olmayabilir. Düzgün bir hareket, düzgün açısal hıza sahip olabilir. Genlik modülasyonu gibi fonksiyonların çift periyodu olabilir. Diğer periyodik fonksiyonlarda kapsüllenmiş periyodik fonksiyonlardır. Periyodik hareketin frekansının tersi, bir süre için zaman verir. Basit harmonik hareketler ve sönümlü harmonik hareketler de periyodik hareketlerdir. Böylece, periyodik bir hareketin frekansı, iki benzer oluşum arasındaki zaman farkı kullanılarak da elde edilebilir. Basit bir sarkaç sıklığı sadece sarkaç uzunluğuna ve küçük salınımlar için yerçekimi ivmesine bağlıdır.

Sıklık istatistiklerde de tartışılmaktadır. Mutlak frekans, bir olayın belirli bir süre veya birim süre boyunca tekrarlanma sayısıdır.

Saha

Pitch, doğrudan frekansla bağlantılı bir kavramdır. Bir ses perdesi ne kadar yüksek olursa, salındığı frekans da o kadar yüksektir.

Saha sadece ses dalgalarında tartışılan bir özelliktir. Pitch iyi tanımlanmış bir kavram değildir. Pitch, ses dalgasının bir özelliği değildir. Ses perdesi, böyle bir ses dalgasının yarattığı duyma hissidir. Pitch, yalnızca “yüksek perdeli” veya “düşük perdeli” gibi kelimeler kullanılarak ölçülebilir. İyi tanımlanmış bir miktar olmadığından mutlak bir adım ölçmenin bir yolu yoktur.

Bazı ses dalgaları, tonların birleşimi olduğu için birkaç sayıda perde içerir.

Satış Konuşması ve Frekans Karşılaştırması


  • Frekans çok iyi tanımlanmış bir miktar iken, adım iyi tanımlanmış bir miktar değildir.
  • Pitch, yalnızca ses dalgalarında gözlenen bir özelliktir. Frekans, elektromanyetik dalgalar ve mekanik dalgalar da dahil olmak üzere her türlü dalgada tartışılan bir özelliktir.

  • Frekans ayrıca salınımlar ve titreşimlerde de tartışılmaktadır.