Statik ve Dinamik Yönlendirme
 

Statik ve dinamik yönlendirme arasındaki fark, yönlendirme girişlerinin sisteme giriş şekli ile ilgilidir. Bilgisayar ağlarında yönlendirme, paketlerin bilgisayar ağları arasında düzgün iletilmesi sürecini ifade eder, böylece paketler nihayet doğru hedefe ulaşır. Yönlendirme, statik yönlendirme ve dinamik yönlendirme olmak üzere iki ana tiptir. Statik yönlendirmede, ağ yöneticisi yönlendirme tablolarındaki yönlendirme girdilerini elle ayarlar. Burada, bir paketin belirli bir hedefe ulaşması için hangi yolun izlenmesi gerektiğini belirten el ile giriş yapar. Diğer yandan, dinamik yönlendirmede yönlendirme girişleri, ağ yöneticisinin müdahalesi olmadan yönlendirme protokolleri kullanılarak otomatik olarak oluşturulur. Kullanılan algoritmalar karmaşıktır, ancak oldukça büyük boyutlu ve sık sık değişiklik geçiren mevcut ağlar için dinamik yönlendirme en uygun olanıdır.

Statik Yönlendirme nedir?

Statik yönlendirmede, ağ yöneticisi her bir yönlendiricinin ve bilgisayarın yönlendirme tablosuna yönlendirme girişlerini manuel olarak girer. Yönlendirme girişi, bir paketin belirli bir hedefe ulaşması için hangi ağ geçidinin iletilmesi gerektiğini belirten bir girdidir. Her yönlendiricide veya bilgisayarda, birkaç yönlendirme girişi içeren yönlendirme tablosu adı verilen bir tablo vardır. Basit bir küçük ağ için, her yönlendiriciye statik yollar girmek yapılabilir ancak ağın boyutunun ve karmaşıklığının artmasıyla çok sıkıcı hale gelir. Ayrıca, yönlendirmeyi etkileyen bir ağda bir değişiklik meydana gelirse (örneğin, bir yönlendirici kapalı veya yeni bir yönlendirici eklenmişse), yönlendirme girişlerinin el ile değiştirilmesi gerekir. Dolayısıyla, statik yönlendirmede, yönlendirme tablolarının yönetimi de yönetici tarafından yapılmalıdır. Statik yönlendirmenin avantajı çok fazla işlem olmamasıdır. Tek eylem, yönlendirme tablosunda belirli bir hedef için arama yapmaktır ve bu nedenle yönlendirme donanımının daha ucuz hale getiren herhangi bir gelişmiş işlemciye ihtiyacı yoktur.

Dinamik Yönlendirme nedir?

Dinamik yönlendirmede, yönlendirme girdileri yönlendirme algoritmaları tarafından otomatik olarak oluşturulur. Bu nedenle, yöneticinin el ile düzenleme yapması gerekmez. Yönlendirme algoritmaları, yönlendiricilerin bağlantıları hakkında reklam verdikleri karmaşık matematiksel algoritmalardır ve bu bilgileri kullanarak en ideal yollar hesaplanır. Reklam ve hesaplamaların nasıl gerçekleştiğine bağlı olarak farklı yöntemler vardır. Bağlantı durumu algoritmaları ve mesafe vektör algoritmaları bu tür iki ünlü yöntemdir. OSPF (Önce En Kısa Yolu Aç), bir bağlantı durumu algoritmasını izleyen bir algoritma ve RIP (Yönlendirme Bilgisi Protokolü), mesafe vektör algoritmasını kullanan bir algoritmadır. İşletim sırasında çok fazla değişiklik içeren modern büyük ağlar için dinamik yönlendirme idealdir.

Dinamik yönlendirmede, yönlendirme tabloları periyodik olarak güncellenir ve dolayısıyla herhangi bir değişiklik olursa, yeni yönlendirme tabloları bunlara göre oluşturulacaktır. Diğer bir avantaj, dinamik yönlendirmede, tıkanıklığa bağlı olarak, yönlendirmenin uyarlanmasıdır. Yani, belirli bir yol çok fazla sıkışıksa, yönlendirme protokolleri bunları çözecek ve gelecekteki yönlendirme tablolarında bu yollardan kaçınılacaktır. Dinamik yönlendirmenin dezavantajı, hesaplamanın önemli miktarda işlem gerektireceği için karmaşık olmasıdır. Bu nedenle, bu yönlendirme donanımının maliyeti maliyetli olacaktır.

Statik Yönlendirme ile Dinamik Yönlendirme arasındaki fark nedir?

• Statik yönlendirmede, ağ yöneticisi yönlendirme tablolarına girişleri manuel olarak girer. Ancak dinamik yönlendirmede, ağ yöneticisinin girdiler otomatik olarak oluşturulduğu için herhangi bir girdi girmesi gerekmez.

• Dinamik yönlendirmede, yönlendirme girişleri karmaşık yönlendirme algoritmaları kullanılarak oluşturulur. Statik yönlendirmede böyle bir algoritma yer almaz.

• Statik yönlendirme için, eylem yalnızca bir tabloya bakmaktır ve bu nedenle donanımı daha az maliyetli hale getiren herhangi bir işleme gerek yoktur. Ancak, dinamik yönlendirme algoritmaları birçok hesaplama içerir. Bu nedenle, çok fazla işleme yeteneği gerektirir. Sonuç olarak, donanım maliyetli olacaktır.

• Statik yönlendirmede, yönlendiriciler diğer yönlendiricilere bağlantılar hakkında herhangi bir bilginin reklamını yapmaz veya yayınlamaz. Ancak, dinamik yönlendirmede, yönlendiriciler tarafından bildirilen bu bilgiler kullanılarak tablolar oluşturulur.

• Dinamik yönlendirmede, yönlendirme tabloları periyodik olarak güncellenir ve bu nedenle ağdaki değişikliklere duyarlıdır. Ancak, statik yönlendirmede, ağ yöneticisinin el ile herhangi bir değişiklik yapması gerekecektir.

• Statik yönlendirme küçük ağlar için kullanılabilir. Ancak, daha büyük ağlar için statik yönlendirme sürdürülemez ve dolayısıyla dinamik yönlendirme kullanılır.

• Statik yönlendirmede, bir bağlantı hatası varsa, bağlantı tekrar kurulana veya yönetici manuel olarak alternatif bir yol ayarlayana kadar iletişim etkilenecektir. Ancak, dinamik yönlendirmede, böyle bir olayda, yönlendirme tablosu alternatif bir yola sahip olacak şekilde güncellenir.

• Hiçbir reklam gönderilmediğinden statik yönlendirme çok güvenlidir. Ancak, dinamik yönlendirmede yayınlar ve reklamlar daha az güvenli hale gelir.

Özet:

Statik ve Dinamik Yönlendirme

Bilgisayar ağlarında yönlendirme, bilgisayar ağının düzgün çalışmasını sağlayan en önemli şeylerden biridir. Statik yönlendirme, yöneticinin yönlendirme girdilerini manuel olarak ayarlaması gereken süreçtir. Diğer yandan, dinamik yönlendirmede, yönlendirme tabloları RIP ve OSPF gibi yönlendirme algoritmaları adı verilen algoritmalar kullanılarak otomatik olarak oluşturulur. Büyük karmaşık ağlar için, statik yönlendirme kullanmak çok sıkıcıdır ve bu nedenle dinamik yönlendirme yapmak gerekir. Dinamik yönlendirmenin avantajı, yönlendirme tablolarının periyodik olarak oluşturulması ve böylece ağdaki herhangi bir değişikliğe uymalarıdır. Ancak dezavantaj, dinamik rotalamadaki hesaplamaların daha fazla işlem gücü gerektirmesidir.

Görüntüler Nezaket:


  1. BP63Vincent tarafından gelecekte taşınacak dinamik yönlendirme sistemi (CC BY-SA 3.0)